Ảnh màu Việt Nam đầu thế kỷ 20
Người gửi: Ẩn danh
Nguồn: Góc nhìn Annam Facebook page
Giới thiệu: Bộ ảnh màu quý giá về lính Bắc Kỳ, phụ nữ, trẻ em, thầy tu... ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.
11 lính khố Bắc Kỳ trong đồng phục

Đứa trẻ thiếu sinh quân với người cha kỵ binh Bắc Kỳ

Bốn người lính kỵ binh trong trang phục tập luyện

Người lính kỵ binh Bắc Kỳ

Huế năm 1930

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Phụ nữ và trẻ em Việt Nam đầu thế kỷ 20

Một nhà sư chùa Tây Phương, Thạch Thất, Hà Nội đầu thế kỷ 20

Ngọ Môn Huế năm 1920