Đang dẫn đầu

Kim Dung

Clip ấn tượng
Nguồn: Việt Sử Kiêu Hùng
If you want to raise a crop for one year, plant corn. If you want to raise a crop for decades, plant trees. If you want to raise a crop for centuries, raise men. If you want to plant a crop for eternities, raise democracies.
Carl A Schenck (1868 - 1955)
Mới nhất
Đọc nhiều nhất
Subscribe để nghe các bộ sách audio:
Gợi ý kênh hay: