Bài học lịch sử quan trọng nhất có lẽ là: con người ta thường chẳng học được gì từ lịch sử cả.
Huxley - nhà văn và triết gia Anh TK20
Click vào mỗi giai đoạn lịch sử Việt Nam để coi các tác phẩm.