Hòa Thiện

Hòa Thiện sinh tại Hưng Yên, hiện sống tại Hà Nội. Tác giả với các bằng chứng di sản đá tác đã đang phác thảo (thiền họa) một cổ tầng văn hóa thuận nhiên.

Hòa Thiện

------------------------------

PHÁC THẢO CỔ TẦNG VĂN HÓA ĐÔNG PHƯƠNG

Dẫn luận: Xem xét thú hình có người đứng trên ở vách đá Hoa Sơn, có thể liên tưởng hình tượng Long Mã. Long (rồng) biểu tượng phương đông, Mã (ngựa) ứng với phương bắc. Hợp lại là phần dương đông bắc, đối sánh phần âm tây nam. Tây nam là nơi chốn trở về, được thể hiện bằng các dấu tích văn hóa của các tộc người trên đất nước ta. Long Mã ở thành Huế thường quay đầu nhìn lại đông bắc, đây là một hình tượng dương hạ trở về âm thượng. Nhưng có mẫu Long Mã ở Khiêm Lăng lại ngoảnh đầu về tây. Điều này cùng với các hiện vật, di tích triều Nguyễn hé mở một tầng văn hóa tối cổ phương nam. Dưới đây là bộ ba chuỗi bài - phác thảo cổ tầng văn hóa đông phương.

1. Kinh đô thần kỳ: Nguồn khởi phương nam?

2. Tâm thức hướng thượng: Núi của tổ tiên

3. Dấu ấn cội nguồn: Khai khởi văn minh

Hòa Thiện đã chia sẻ 3 tác phẩm với thư viện Việt Sử:
góc nhìn
Tâm thức hướng thượng: núi của tổ tiên
Phát hành: 08/2021
Tác giả: Hòa Thiện
Người gửi: Hòa Thiện
Số trang: 3
Giới thiệu: Dẫn luận - Tây bắc Việt Nam nhiều cộng đồng dân tộc cùng nhau sinh sống, mỗi dân tộc có những điểm đặc sắc đồng thời vẫn có sự liên hệ. Thí dụ chiếc mũ lớn hình cóc nhọn người Dao có nét giống với khăn đội mỏ quạ của người Thái? Nhà sàn người Thái tương đồng nhà sàn trống đồng người Kinh?... Và hơn nữa các dân tộc đều có phần lịch sử di cư, từ đông bắc về tây nam. Các hiện vật văn hóa lâu đời của các dân tộc này lại chứng tỏ tính bản địa miền núi phía tây. Vậy phải chăng đã có một thuở tổ tiên của họ đã định cư nơi đây. Hay họ có cùng chung một tổ tiên xa xưa? Suy ngẫm và kết luận cuối cùng là của bạn.
VÀO ĐỌC
góc nhìn
Kinh đô thần kỳ: nguồn khởi phương Nam?
Phát hành: 08/2021
Tác giả: Hòa Thiện
Người gửi: Hòa Thiện
Số trang: 1
Giới thiệu: Triều Nguyễn có hai quốc hiệu là Việt Nam (1804) và Đại Nam (1838), phương nam được đề cao. Con rồng cửu đỉnh triều Nguyễn vờn mây, chân sau ứng vị Hoàng Thành. Hoàng Thành hướng về hàm rồng phương nam. Đó là nơi sinh khởi dòng dõi mặt trời?
VÀO ĐỌC
Tất cả người gửi bài
Chia sẻ nhiều nhất
54 tác phẩm
38 tác phẩm
25 tác phẩm
17 tác phẩm
6 tác phẩm
5 tác phẩm