Các đời chúa Trịnh

Các chúa Trịnh cùng với vương triều Lê – Trịnh xuất hiện trong lịch sử nước ta ở ba thế kỷ XVI, XVII và XVIII là một hiện tượng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử phong kiến nước ta. Có vua Lê và chúa Trịnh cùng cầm quyền cai trị đất nước, tuy nhiên vua Lê không có thực quyền mà quyền hành đều nằm trong tay phủ Chúa, có triều đình và quan lại riêng.

Các chúa Trịnh cầm quyền từ năm 1545 đến năm 1786, tổng cộng 241 năm, được 11 đời chúa. Nếu kể cả Trịnh Kiểm và Trịnh Cối là có 13 chúa. Xét ra đời Trịnh Cán, Trịnh Khải và Trịnh Bồng có thời gian cai trị ngắn và rối ren nên thường chỉ tính 8 đời cầm quyền vững vàng, thịnh trị từ Trịnh Kiểm đến Trịnh Sâm, không tính Trịnh Giang, đúng như lời “sấm ngữ”. Thời gian nắm quyền của các chúa Trịnh là dài so với các Triều đại nhà Trần, Mạc, Tiền Lê, Hồ cũng như nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn sau này, ổn định đất nước trong thời Nam –Bắc triều phân tranh.

Các chúa Trịnh đã tránh một số vấn đề quản lý triều đình bằng cách lựa chọn người giỏi nhất từ thế hệ trẻ họ Trịnh để cai trị đất nước. Thứ bậc anh em không được họ Trịnh coi trọng nhiều và đã có lời nói rằng đứa con thứ hai sẽ trở thành người lãnh đạo tốt hơn.

Các chúa Trịnh hùng cứ miền Bắc Việt Nam thời Lê trung hưng. Nguồn: Họ Trịnh Việt Nam

Trịnh Kiểm: 1545-1570 (25 năm)

Trịnh Cối: 1570

Bình An vương Trịnh Tùng: 1570-1623 (53 năm)

Thanh Đô vương Trịnh Tráng: 1623-1657 (34 năm)

Tây Định vương Trịnh Tạc: 1657-1682 (25 năm)

Định Nam vương Trịnh Căn: 1682-1709 (27 năm)

An Đô vương Trịnh Cương: 1709-1729 (20 năm)

Uy Nam vương Trịnh Giang: 1729-1740 (11 năm)

Minh Đô vương Trịnh Doanh: 1740-1767 (27 năm)

Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm: 1767–1782 (15 năm)

Điện Đô vương Trịnh Cán: 9-10/1782 (1 tháng)

Đoan Nam vương Trịnh Tông: 10/1782-1786 (4 năm)

Án Đô vương Trịnh Bồng: 1786-1787 (1 năm)

Có 3 tác phẩm về nhân vật Các đời chúa Trịnh:
sách tư liệu
Tứ bình thực lục thời chúa Trịnh
Phát hành: 2009, NXB Văn hóa - Thông tin
Dịch giả: Đinh Khắc Thuần, Hồng Phi
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 403
Giới thiệu: Đây là các bộ thực lục ghi về các cuộc bình định của chúa Trịnh Doanh (1740-1767) và Trịnh Sâm (1767-1782) do các sử gia đi theo quân ngũ trực tiếp ghi lại nên khá sống động và trung thực. Tập sách này hoàn thành cùng với tâm huyết của Hậu duệ đời thứ 8 chúa Trịnh Sâm là Trịnh Hải... Đây là công trình dịch thuật, nghiên cứu công phu với mục đích cung cấp thêm tư liệu về tài năng quân sự cũng như đức độ của chúa Trịnh Sâm, là "loại sách bổ sung cho chính sử", "chỉ căn cứ vào sự thực mà sao chép ra"...
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
clip lịch sử
Hoàng Lê nhất thống chí (audio)
Phát hành: 2018
Tác giả: Ngô Gia Văn Phái
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 9 tiếng
Nguồn: Youtube channel
Giới thiệu: Hoàng Lê nhất thống chí (chữ Hán: 皇黎⼀統志) hay còn gọi là An Nam nhất thống chí, là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của triều đại nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt chúa Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê của Ngô gia văn phái. Tác phẩm này có thể xem như là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nó không chỉ dừng ở sự thống nhất của nhà Lê mà còn được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào khoảng 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19. Cuốn tiểu thuyết này có tất cả 17 hồi.
XEM CLIP
sách tư liệu
Hoàng Lê nhất thống chí
Phát hành: 1804
Tác giả: Ngô Gia Văn Phái
Người gửi: Sử Sinh
Số trang: 246
Giới thiệu: Hoàng Lê nhất thống chí (chữ Hán: 皇黎⼀統志) hay còn gọi là An Nam nhất thống chí, là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của triều đại nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt chúa Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê của Ngô gia văn phái. Tác phẩm này có thể xem như là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nó không chỉ dừng ở sự thống nhất của nhà Lê mà còn được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào khoảng 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19. Cuốn tiểu thuyết này có tất cả 17 hồi.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Nhân vật lịch sử
Ít tác phẩm nhất
1 tác phẩm
1 tác phẩm
Chưa có hình đại diện
1 tác phẩm
1 tác phẩm
Nhiều tác phẩm nhất