Các đời vua Nguyễn
 1. Gia Long 1802–1819 (18 năm)
 2. Minh Mạng 1820–1840 (21 năm)
 3. Thiệu Trị 1841–1847 (7 năm)
 4. Tự Đức 1847–1883 (36 năm)
 5. Dục Đức 1883 (3 ngày)
 6. Hiệp Hoà 1883 (4 tháng)
 7. Kiến Phúc 1883–1884 (8 tháng)
 8. Hàm Nghi 1884–1885 (10 tháng)
 9. Đồng Khánh 1885–1889 (5 năm)
 10. Thành Thái 1889–1907 (19 năm)
 11. Duy Tân 1907–1916 (10 năm)
 12. Khải Định 1916–1925 (10 năm)
 13. Bảo Đại 1926–1945 (20 năm)

(Theo Thế phả nhà Nguyễn)

Chân dung các đời vua Nguyễn (nguồn: hinhanhlichsu.org)
Có 19 tác phẩm về nhân vật Các đời vua Nguyễn:
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 4/4
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 393
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Tập 4: Chính biên (Nhị tập) là từ cuốn 26 đến cuốn 46.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 3/4
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 347
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Tập 3: Chính biên (Nhị tập) bao gồm từ cuốn đầu đến cuốn 25.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục: Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên (tập cuối)
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 284
Giới thiệu: Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử Quốc triều chính biên toát yếu và Việt Nam sử lược. Đây là phần Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên do Cao Tự Thanh dịch
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
clip lịch sử
Hoàng Việt Long hưng chí: Mở đầu (audio)
Phát hành: 07/2021
Tác giả: Ngô Giáp Đậu
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 14 phút 20 giây
Nguồn: Kênh Youtube Việt Sử
Giới thiệu: Bộ tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi Hoàng Việt Long hưng chí sẽ kể lại những diễn biến của một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động chính trị, quân sự có ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của dân tộc ta. Tác phẩm bao quát trên dưới năm mươi năm bắc ngang cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX. Nằm gọn trong khoảng thời gian này có một trong những sự kiện quan trọng nhất của dân tộc: đó là sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, của triều đình Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài và chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) đánh tan cuộc xâm lăng của quân nhà Thanh...
XEM CLIP
clip lịch sử
Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 (audio)
Phát hành: 07/2021
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 1 tiếng 11 phút 6 giây
Nguồn: Kênh Youtube Việt Sử
Giới thiệu: Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 đã dựng lại chi tiết bàn cờ quyền lực trong xã hội Đại Việt nửa cuối thế kỷ 18. Những liên minh và đối địch, tạm thời hay lâu bền dựa trên căn bản quyền lợi thiết thân được tái hiện sinh động: những giáo sĩ thừa sai và các nhà buôn Tây phương, nhóm di dân Hoa kiều và cướp biển Tề Ngôi, các thế lực ngoại bang Xiêm La và Mãn Thanh, nhà Lê-Trịnh thời mạt diệp và những vị hoàng thân chạy loạn… Vượt lên trên hết là gương mặt hai đối thủ lớn nhất của thời đại: Quang Trung Nguyễn Huệ và Gia Long Nguyễn Ánh.
XEM CLIP
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 10/10
Phát hành: 2007
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 224
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 10 là phần Chính biên-Kỷ thứ sáu (từ 1885 đến 1888)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 9/10
Phát hành: 2007
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 515
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 9 là phần Chính biên-Kỷ thứ năm (từ 1883 đến 1885)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 8/10
Phát hành: 2007
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang:
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 8 là phần Chính biên-Kỷ thứ tư (từ 1877 đến 1883)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 7/10
Phát hành: 2007
Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 1575
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 7 là phần Chính biên-Kỷ thứ tư (từ 1848 đến 1873)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Nhân vật lịch sử
Ít tác phẩm nhất
1 tác phẩm
1 tác phẩm
Chưa có hình đại diện
1 tác phẩm
1 tác phẩm
Nhiều tác phẩm nhất