Bạch Đằng: một chiến trường xưa hiển lộ dần
Tác giả: Lauren Hilgers
Dịch giả: Trần Ngọc Cư
Người gửi: Nguyễn Trọng Thanh Đăng
Phát hành: 2016
Số trang: 13
Giới thiệu: "Ngày nay, các di tích của trận đánh, một trong những chiến thắng lẫy lừng nhất của Việt Nam, vẫn còn giấu mình dưới đất bùn và ruộng lúa. Trong 5 năm qua, một toán nghiên cứu gồm các nhà khảo cổ quốc tế đã và đang cố gắng ghép lại từng mảng của Trận Bạch Đằng — từ việc nghiên cứu địa hình đến chuẩn bị chiến thuật trước khi đi vào trận đánh — dọc theo nhiều cây số duyên hải. “Một trong những điều đáng chú ý về địa bàn mà chúng tôi nghiên cứu là nơi này không có người sinh sống vào thời điểm trận đánh diễn ra,” đó là nhận xét của Mark Staniforth, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Monash, thành phố Melbourne, Australia..."