Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn
Tác giả: Nhiều tác giả
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 2006
Số trang: 464
Giới thiệu: Cuốn sách góp phần làm sáng rõ hơn thân thế và những đóng góp nổi bật của anh hùng dân tộc Lê Hoàn vào tiến trình lịch sử đất nước nói chung và trong việc định đô Thăng Long sau này của Lý Công Uẩn nói riêng...