Công thần lục
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp
Người gửi: Ẩn danh
Phát hành: Sài Gòn, 1968
Số trang: 87
Giới thiệu: Công thần lục là tài liệu có từ thời vua Tự Đức nhà Nguyễn ghi chép về các công thần thời Gia Long. Sách được Nguyễn Thế Nghiệp dịch và xuất bản năm 1968 tại Sài Gòn bởi Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên VNCH.