Đại Nam thực lục: Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên (tập cuối)
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 284
Giới thiệu: Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử Quốc triều chính biên toát yếu và Việt Nam sử lược. Đây là phần Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên do Cao Tự Thanh dịch