Đại Nam thực lục – tập 7/10
Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Phát hành: 2007
Số trang: 1575
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 7 là phần Chính biên-Kỷ thứ tư (từ 1848 đến 1873)