Đôi nét về dân luật và ý nghĩa của dân luật trong tâm thức của người Kơho
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Người gửi: Dom Phạm
Phát hành: 09/2021
Số trang: 21
Giới thiệu: Bài viết ngắn dưới đây không nhằm mục đích gì khác hơn là trình bày những nét đặc trưng của bộ dân luật Kơho thông qua những điểm chính yếu như: Đôi nét về bộ dân luật Kơho (Phần II). Điều này được thể hiện qua: Tên gọi và nguồn gốc; đặc điểm của bộ dân luật. Tất cả những điều này đều nhằm đến mục đích là làm nổi bật lên ý nghĩa của bộ dân luật đối với mỗi người Kơho (Phần III). Nhưng trước hết hẳn cũng nên biết đôi chút về dân tộc Kơho (Phần I) để làm nền tảng đi vào hai phần trên.