Đôi nét về gia đình Kơho
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Người gửi: Dom Phạm
Phát hành: 2021
Số trang: 13
Giới thiệu: Bài viết ngắn dưới đây không nhằm mục đích gì khác hơn là trình bày những nét đặc trưng của gia đình Kơho thông qua những điểm chính yếu như: Đôi nét về gia đình người Kơho (Phần II). Điều này được thể hiện qua: Tên gọi “gia đình” ; đặc trưng ngôi nhà; chế độ mẫu hệ. Tất cả những điều này đều nhằm đến mục đích là làm nổi bật lên ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người Kơho (Phần III).