Âu Lạc 257 TCN - 207 TCN

Đây là thời kỳ một liên minh bộ lạc giữa Lạc Việt và Âu Việt – một tộc người Việt khác di cư từ miền Nam Trung Quốc ngày nay đến đồng bằng châu thổ Sông Hồng – được hình thành dưới tên gọi mới là vương quốc Âu Lạc, dưới sự trị vì của An Dương Vương sau khi ông đã đánh bại được Hùng Vương thứ 18 vào khoảng năm 258 TCN.

Nhà nước Âu Lạc đóng đô tại thành Cổ Loa, ngày nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bản đồ thành lũy Cổ Loa, màu đỏ là tường, màu xanh dương là nước, và màu xanh lá cây là cây trồng (nguồn: Wikipedia tiếng Anh)
Có 29 tác phẩm về giai đoạn Âu Lạc 257 TCN - 207 TCN:
sách tư liệu
Việt Nam sử lược
Phát hành: 1921
Tác giả: Trần Trọng Kim
Người gửi: Sử Sinh
Số trang: 720
Giới thiệu: Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1921 và được tái bản rất nhiều lần, có lúc đã được dùng làm sách giáo khoa tại miền Nam trước năm 1975.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
clip lịch sử
Tóm tắt: lịch sử lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ
Phát hành: tháng Sáu, 2020
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 21 phút 24 giây
Nguồn: Dã sử truyện Youtube Channel
Giới thiệu: 00:00 - 01:39 Giới thiệu lịch sử lãnh thổ Việt Nam. 01:40 - 10:39 thế kỷ đấu tranh, khẳng định nền độc lập tự chủ. 10:40 - 19:00 Tám thế kỷ mở mang bờ cõi của các vua Lý, Trần, Lê và chúa Nguyễn. 19:01 - 21:24 Lãnh thổ Việt Nam từ thế kỷ 19 đến nay.
XEM CLIP
Dòng thời gian
Ít tác phẩm nhất
Nhiều tác phẩm nhất