Lam Sơn thực lục
Tác giả: Nguyễn Trãi
Dịch giả: Bảo Thần
Người gửi: Tùng Nguyễn
Phát hành: 1956
Số trang: 35
Giới thiệu: Sách ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa và kí là Lam Sơn động chủ. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực.