HKLS #14: Tô Hiến Thành – vị thanh quan lẫy lừng của triều đại nhà Lý
Phát hành: tháng 8 năm 2020
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 17 phút 49 giây
Nguồn: Phuong Mai Official - Youtube channel
Giới thiệu: Tống Thuần Hy năm thứ 2, năm 1175, vua không khỏe, cố gượng sai Tô Hiến Thành ẵm thái tử mà quyền nhiếp chính sự. Bấy giờ thái hậu muốn làm việc phế lập, sợ Hiến Thành không nghe, mới đem vàng bạc đút cho vợ là Nữ thị. Hiến Thành không nhận. Thái hậu lại gọi Hiến Thành đến dỗ dành trăm cách. Hiến Thành từ chối vâng mệnh. Việc bèn thôi.
XEM CLIP