Tứ bình thực lục thời chúa Trịnh
Tác giả: Sử gia của Chúa Trịnh
Dịch giả: Đinh Khắc Thuần, Hồng Phi
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 2009, NXB Văn hóa - Thông tin
Số trang: 403
Giới thiệu: Đây là các bộ thực lục ghi về các cuộc bình định của chúa Trịnh Doanh (1740-1767) và Trịnh Sâm (1767-1782) do các sử gia đi theo quân ngũ trực tiếp ghi lại nên khá sống động và trung thực. Tập sách này hoàn thành cùng với tâm huyết của Hậu duệ đời thứ 8 chúa Trịnh Sâm là Trịnh Hải... Đây là công trình dịch thuật, nghiên cứu công phu với mục đích cung cấp thêm tư liệu về tài năng quân sự cũng như đức độ của chúa Trịnh Sâm, là "loại sách bổ sung cho chính sử", "chỉ căn cứ vào sự thực mà sao chép ra"...