Việt điện U linh tập (đất nước Việt thiêng liêng)
Tác giả: Lý Tế Xuyên
Dịch giả: Trịnh Đình Rư
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 1329
Số trang: 87
Giới thiệu: Việt điện u linh tập được viết vào thế kỷ 14, ban đầu có 27 truyện kể về các vị thần linh được thờ ở Việt Nam, gồm các vua chúa (nhân quân), bề tôi trung liệt (nhân thần), thần sông, thần núi (hạo khí anh linh). Sau có một số chuyện do người đời sau thêm vào. Nguyễn Phương Chi trong Từ điển văn học (bộ mới) viết: "Việt điện u linh tập" được viết ra trong một thời đại xa xưa nên không khỏi mang những hạn chế do điều kiện lịch sử... Cuốn sách chứa đựng thế giới quan thần bí, mang tư tưởng thần linh chủ nghĩa trộn lẫn với ý thức hệ phong kiến... Tuy nhiên, nếu tước đi cái vỏ tôn giáo thì đằng sau câu chuyện của các thần linh lại bao trùm và phản ánh những lý tưởng tốt đẹp và niềm tin tưởng chân thành của nhân dân ngày xưa.