Việt sử tân biên – quyển 4/7
Tác giả: Phạm Văn Sơn
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 1961
Số trang: 498
Giới thiệu: Việt sử tân biên là một bộ sách quy mô về Lịch sử Việt Nam, gồm 5 tập, chia làm 7 quyển do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn và phát hành từng tập từ năm 1956 đến năm 1972 tại Sài Gòn. Quyển 4: Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ...