Việt sử tân biên – quyển 5/7
Tác giả: Phạm Văn Sơn
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 1962
Số trang: 492
Giới thiệu: Việt sử tân biên là một bộ sách quy mô về Lịch sử Việt Nam, gồm 5 tập, chia làm 7 quyển do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn và phát hành từng tập từ năm 1956 đến năm 1972 tại Sài Gòn. Quyển 5 (tập 5 Thượng): Việt Nam kháng Pháp sử từ thời vua Tự Đức đến cuộc tái chiến Pháp-Trung sau khi hòa ước Thiên Tân thất bại năm 1885