Việt sử tân biên – quyển 6/7
Tác giả: Phạm Văn Sơn
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 1963
Số trang: 502
Giới thiệu: Việt sử tân biên là một bộ sách quy mô về Lịch sử Việt Nam, gồm 5 tập, chia làm 7 quyển do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn và phát hành từng tập từ năm 1956 đến năm 1972 tại Sài Gòn. Quyển 6 (tập 5 Trung): Việt Nam cách mạng cận sử (1885-1914), từ lúc kinh thành thất thủ năm Ất Dậu, nổ ra phong trào Cần Vương cho đến khi có các phong trào Đông Du, Duy Tân... cuối cùng là tình hình Việt Nam trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất.