Việt sử tân biên – quyển 7/7
Tác giả: Phạm Văn Sơn
Người gửi: Ẩn danh
Phát hành: 1972
Số trang: 465
Giới thiệu: Việt sử tân biên là một bộ sách quy mô về Lịch sử Việt Nam, gồm 5 tập, chia làm 7 quyển do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn và phát hành từng tập từ năm 1956 đến năm 1972 tại Sài Gòn. Quyển 7 (tập 5 Hạ): Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam, từ thời Thành Thái, Duy Tân, trải qua các cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng ở Việt Nam, đến các tổ chức cộng sản, các đảng phái quốc gia tại miền Nam và chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn...