Các nền văn hóa cổ Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến thế kỷ 19)
Tác giả: Hoàng Xuân Chinh
Người gửi: Kim Dung
Phát hành: 2009
Số trang: 438
Giới thiệu: "...được sự động viên khích lệ của nhiều đồng nghiệp, tôi mạnh dạn viết công trình "Các nền văn hóa cổ Việt Nam" bao gồm những hiểu biết của chúng ta cho đến nay về các nền văn hóa khảo cổ trên đất nước từ khi con người có mặt trên đất nước ta đến thời Nguyễn..."