Hien Nguyen
Hien Nguyen
Ngày tham gia: 06/09/2021
Hien Nguyen đã chia sẻ 2 tác phẩm với thư viện Việt Sử:
bài viết khoa học
Những đặc trưng tiêu biểu của nhà nước Pháp quyền Việt Nam thời Trung Đại
Phát hành: 2020
Tác giả: Hien Nguyen
Người gửi: Hien Nguyen
Số trang: 47
Giới thiệu: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc gần hai nghìn năm, thể chế chính trị Việt Nam mang đặc trưng của thể chế quân chủ phong kiến tập quyền. Trải qua các triều đại, tính chất quân chủ ngày càng được tăng cường[..]Tuy nhiên, trong thể chế chính trị quân chủ cũng có nhiều quy định hạn chế quyền lực của vua...
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
bài viết khoa học
Từ nguồn gốc Thần Nông bàn về giới hạn lãnh thổ phía Bắc nhà nước Văn Lang từ vua Hùng đến Hai Bà Trưng
Phát hành: 09/2021
Tác giả: Hien Nguyen
Người gửi: Hien Nguyen
Số trang: 8
Giới thiệu: Bài viết đã chứng minh nhân vật thần thoại Thần Nông trong văn minh Trung Hoa vốn là vị thần chủ của cư dân trồng lúa nước Đông Nam Á từ thời cổ đại. Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định được địa bàn cư trú của người Việt cổ: gần như chiếm trọn cả vùng nam Trung Hoa kéo dài xuống tận tỉnh Bình Thuận ngày nay. Vùng đất này được bảo toàn tới thời Hai Bà Trưng (40 – 43 sau Công nguyên), sau đó mất vào tay nhà Hán.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Tất cả người gửi bài
Chia sẻ nhiều nhất
54 tác phẩm
37 tác phẩm
25 tác phẩm
17 tác phẩm
6 tác phẩm
5 tác phẩm