Không được đụng đến Việt Nam (Hồi ký của nhiều tác giả)
Tác giả: Nhiều tác giả
Người gửi: Đặng Chí Hùng
Số trang: 85
Giới thiệu: Là tập 24 truyện ngắn do chính người trong cuộc, những người lính Việt Nam kể về chiến tranh chống Trung Quốc ở chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Đọc truyện ta không thể không có chút thao thức, trăn trờ về những gì đã đi qua, một truyện lịch sử, quân sự sống động.