Tranh cử ở miền Nam năm 1967
Người gửi: Ẩn danh
Nguồn: Luật khoa tạp chí và tạp chí LIFE
Số trang: 3
Giới thiệu: Với một lịch sử lộn xộn của đảo chính quân sự, tướng tá lạm quyền, các cuộc nổi dậy ở địa phương và các cuộc chiến giữa những phe phái tôn giáo, cuộc tổng tuyển cử năm 1967 được coi là một thành công lớn, tiến hành đúng trình tự, mang lại tính chính danh cho chính quyền mới, tôn trọng đa nguyên (ở một mức độ nhất định) cũng như ổn định nội tại xã hội.
Các liên danh tham gia bầu cử

Hình ảnh vận động tranh cử nơi công cộng (từ trái qua phải):
Hàng trên: Ứng cử viên Tổng Thống Phan Khắc Sửu – Ứng cử viên Tổng Thống Phan Quang Đán.
Hàng dưới: Ứng cử viên Tổng Thống Trần Văn Hương – Ứng cử viên Tổng Thống Trương Đình Dzu.
Ảnh: Chân Trời Mới

Áp phích cổ động cho bầu cử
Ông lão bán khô mực treo áp phích cổ động cho bầu cử (nguồn: tạp chí LIFE)

Các em bé tham gia dán áp phích (nguồn: tạp chí LIFE)

Thiếu nữ mặc áo dài trên đường phố năm 1967 (nguồn: tạp chí LIFE)

Áp phích tranh cử dán tại một khu chợ (nguồn: tạp chí LIFE)

Áp phích dán tại một sạp hàng (nguồn: tạp chí LIFE)