Từ Bắc Kinh đến Hà Nội bằng ô tô vào năm 1932
Tác giả: Michael Rogge
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 3 phút 24 giây
Nguồn: Michael Rogge Youtube channel
Giới thiệu: Những thước phim tư liệu quý giá của tác giả qua hành trình đi bằng ô tô từ Bắc Kinh về Hà Nội vào năm 1932. Những con người và cảnh sắc Việt Nam đầu thế kỷ 20 hiện lên sống động và trung thực