Dọc đường số 1
Tác giả: Phan Nhật Nam
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 1970
Số trang: 237
Giới thiệu: "...Đây là một bút ký không có tiếng súng, Không bóng cờ vinh quang. Ở đây chỉ là nỗi nhớ những đời người tôi chứng kiến, những người tôi không biết có thể gọi đúng nghĩa đó hay chăng vì những người đã đi qua, đã gặp chỉ gợi lên những khốn khổ bi thảm của một con vật gọi là người Việt Nam, Việt Nam đáy thung lũng của thế giới, nỗi thống khổ đổ xuống triền miên như thác lũ. Những đổ vỡ phait viết cho hết... Tám năm lính đã cho tôi biết được quê hương này là một địa ngục trần thế và những người Việt Nam trên suốt dẫy quê hương còm cõi này, những người Việt Nam sống dọc theo con đường số 1... Cuốn sách này còn để viết cho những người vô danh; những người sống câm nín trên một bờ biển, trong hốc núi, những người ở trại định cư trên cồn cát - Những ông già suốt đời chưa thấy điện: hỏi có biết ông Ngộ Đình Diệm là ai không?... Cuốn sách còn để viết về những người lính hút mỗi tháng ba bao thuốc. Đi lính nhẩy dù để được đi tàu bay và "thấy" Saigon..."