Hà Nội, Việt Nam vào năm 1884
Tác giả: Michael Rogge
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 6 phút 14 giây
Nguồn: Michael Rogge Youtube channel
Giới thiệu: Hình ảnh cảnh sắc và con người Hà Nội trong giai đoạn mới bước vào thời kỳ Pháp thuộc được tái hiện lại qua những bức vẽ cổ quý giá...