Một thời binh lửa
Tác giả: Phan Nhật Bắc
Người gửi: Phan Nhật Bắc
Phát hành: 2021
Số trang: 141
Giới thiệu: Người viết chỉ viết lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời Binh nghiệp không oán trách và cũng không hận thù chỉ viết lên sự thật trong phạm vi hiểu biết của mình về những tháng năm tại Kon Tum và đoạn đường di tản cho đến ngày vượt Biên và định cư tại Úc hồi ức đã được đăng nhiều kỳ trên Phố núi và bạn bè trong nước. Tiếc rằng những phần sau nhạy cảm không được đăng tiếp cho hết tập hồi ức này và xin cảm ơn Nhuỵ Gia Lai và các bạn đọc đã để mắt đến hồi ức này