Tôi phải sống
Tác giả: Nguyễn Hữu Lễ
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 2003
Số trang: 1026
Giới thiệu: Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, linh mục Nguyễn Hữu Lễ lê gót chân, hết nhà tù này đến trại giam khác, từ Nam chí Bắc, để chịu kiếp đọa đầy mà những người cộng sản Việt Nam đã nhẫn tâm áp dụng đối với đồng bào ruột thịt, trong ý đồ vừa trả thù vừa tránh hậu họa sau này. Tắm máu đã không xẩy ra sau ngày 30 tháng 4, nhưng những gì mà độc giả cảm nhận sau khi đọc cuốn bút ký, sẽ còn ghê tởm, thâm độc và ác nghiệt gấp nhiều lần. Một phần bút ký “Tôi Phải Sống" tả lại cái khung cảnh hãi hùng của 13 năm tù cộng sản. Vì phải tiếp giáp hàng ngày với thần chết trong suốt quãng đời cơ cực ấy nên tác giả đã xuống quyết tâm phải tồn tại để làm nhân chứng sống cho một giai đoạn cực kỳ thảm thương của đất nước...