Hành trình thế kỷ: 30 năm chiến tranh 1945-1975
Tác giả: Thụy Khuê
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 1999
Nguồn: Thụy Khuê Official Site
Số trang: 41
Giới thiệu: Biến cố 54 được ghi dấu bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Genève, kết thúc chiến tranh chống Pháp do Việt Minh lãnh đạo và khởi đầu việc chia đôi đất nước, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài thêm 20 năm. Nhưng Việt Minh là ai? Là một tổ chức thế nào?