Lý Thường Kiệt đại chiến Như Nguyệt giang – phần 3 (cuối)
Tác giả: Việt Sử Kiêu Hùng
Người gửi: Ẩn danh
Phát hành: tháng Hai 2019
Thời lượng: 19 phút 52 giây
Nguồn: Đuốc Mồi Youtube channel
Giới thiệu: Sau cuộc Bắc phạt vĩ đại làm rung chuyển cả Trung Nguyên của Lý Thường Kiệt, nhà Tống quá uất hận, cắn răng nhường Hạ ở phía Tây, cắt đất dâng Liêu ở phía Bắc… để rảnh tay dồn hết binh lực sang đánh chiếm Đại Việt, quyết tâm xóa sổ nước ta sát nhập vào lãnh thổ Đại Tống. Mùa xuân 1077, Quách Quỳ dẫn đầu 10 vạn binh lính, 20 vạn phu dịch cùng 1 vạn ngựa chiến vượt ải Nam Quan tiến vào địa phận nước ta. Trên dòng Như Nguyệt giang quân Đại Việt đã đánh một trận quyết định, làm dập tắt hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Tống, buộc Đại Tống phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia.