Lý Thường Kiệt đại chiến Ung Châu Thành – phần 1
Tác giả: Việt Sử Kiêu Hùng
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 11 phút 13 giây
Nguồn: Đuốc Mồi Youtube channel
Giới thiệu: Năm 1072 vua Lý Thánh Tông qua đời, thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi, hiệu là Lý Nhân Tông. Cùng lúc ở phương Bắc triều Tống bị rối loạn bởi những cải cách của Vương An Thạch, nhà Tống âm mưu tiến đánh phía Nam. Không đợi quân Tống xuất binh trước, lần đầu tiên trong lịch sử Đại Việt, Lý Thường Kiệt đem quân tiến đánh đất Tống, tạo ra một trận huyết chiến ác liệt với thất bại khủng khiếp của nhà Tống tại Ung Châu, tát một cú trời giáng vào danh dự của thiên triều.