Ngàn giọt lệ rơi (A Thousand Tears Falling)
Tác giả: Đặng Mỹ Dung
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 1995
Số trang: 1404
Giới thiệu: Cuộc binh đao giữa hai miền Nam Bắc, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đưa đến cảnh một nhà chia đôi ngả. Cha và con trai theo miền Bắc. Mẹ và 5 con theo miền Nam. Tác giả là con gái trong gia đình đã thành hôn với một sĩ quan hải quân Mỹ. Trong hoàn cảnh éo le, cô đã trở thành gián điệp nhị trùng. Một bên là cha ruột, một bên là chồng. Đứng giữa hai phe thù nghịch nhưng tác giả thực sự làm việc cho phía Hoa Kỳ. Cô đã góp phần phá vỡ âm mưu của Hà Nội lúc đó đang tìm cách cài người vào bộ ngoại giao Hoa Kỳ giai đoạn sau khi kết thúc chiến tranh tháng 4 năm 1975. Câu chuyện về cuộc đời của bà Đặng Mỹ Dung phải chờ giải mật năm 1995 tức là 20 năm sau mới được xuất bản thành sách với tiêu đề "A Thousand Tears Falling". Ngay khi tác phẩm ra đời, báo chí và các nhà điểm sách Hoa Kỳ đã không tiếc lời khen ngợi...