Vụ án Lệ Chi Viên và sự ly tán của gia đình, họ tộc Nguyễn Trãi
Phát hành: 2017
Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 3
Giới thiệu: Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi là người có đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc, nhưng cũng chịu nỗi đau oan khuất nhất trong lịch sử. Vụ án Lệ Chi viên thảm khốc đã giết hại nhiều người trong gia đình, họ tộc Nguyễn Trãi. Những người sống sót đã phải phiêu tán khắp nơi, mai danh ẩn tích. Họ là cốt nhục của Nguyễn Trãi, để lại các đời con cháu đến ngày nay.
VÀO ĐỌC