Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII
Phát hành: 2016
Tác giả: Nguyễn Trọng Phấn
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 193
Giới thiệu: "Bạn đọc đang cẩm trên tay cuốn sách Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII. Đây là tập hợp các bản dịch của nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Phấn (1910 - 1996) trên Tạp chí Thanh Nghị từ năm 1941 đến năm 1945. Nội dung các bài viết mô tả xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam thuở đó..."
ĐỌC VÀ TẢI VỀ