Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Chưa có thông tin về tác giả...

Quốc Sử Quán Triều Nguyễn là tác giả của 16 tác phẩm:
sách tư liệu
Công thần lục
Phát hành: Sài Gòn, 1968
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 87
Giới thiệu: Công thần lục là tài liệu có từ thời vua Tự Đức nhà Nguyễn ghi chép về các công thần thời Gia Long. Sách được Nguyễn Thế Nghiệp dịch và xuất bản năm 1968 tại Sài Gòn bởi Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên VNCH.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 4/4
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 393
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Tập 4: Chính biên (Nhị tập) là từ cuốn 26 đến cuốn 46.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 3/4
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 347
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Tập 3: Chính biên (Nhị tập) bao gồm từ cuốn đầu đến cuốn 25.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 2/4
Phát hành: 1889
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 197
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Tập 2: Chính biên (Sơ tập) bao gồm từ cuốn đầu đến cuốn 33.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam liệt truyện – tập 1/4
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Kim Dung
Số trang: 56
Giới thiệu: Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa nghiên cứu biên dịch và đã sắp xếp tại làm 4 tập. Tập 1: Tiền biên bao gồm từ cuốn đầu tiên cuốn 6.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục: Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên (tập cuối)
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 284
Giới thiệu: Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử Quốc triều chính biên toát yếu và Việt Nam sử lược. Đây là phần Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên do Cao Tự Thanh dịch
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 10/10
Phát hành: 2007
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 224
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 10 là phần Chính biên-Kỷ thứ sáu (từ 1885 đến 1888)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 9/10
Phát hành: 2007
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 515
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 9 là phần Chính biên-Kỷ thứ năm (từ 1883 đến 1885)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
sách tư liệu
Đại Nam thực lục – tập 8/10
Phát hành: 2007
Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Số trang:
Giới thiệu: Đại Nam thực lục là bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Đại Nam thực lục bản gốc gồm 584 quyển viết bằng chữ Hán thể văn ngôn và ghi chép các sự kiện lịch sử tới năm 1925 (không bao gồm vua Bảo Đại). Đây là bộ sử liệu quan trọng của triều Nguyễn. Nó là nguồn tham khảo chính cho các bộ sách sử của Cao Xuân Dục (Quốc triều chính biên toát yếu) và Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược). Tập 8 là phần Chính biên-Kỷ thứ tư (từ 1877 đến 1883)
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Đóng góp khác
Tác phẩm đã chia sẻ

Chưa có

Tất cả tác giả
Nhiều tác phẩm nhất