Thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang có phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Phát hành: 12/03/2021
Tác giả: Hạ Chí Nhân - Nguyễn Xuân Thu
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 5
Nguồn: Thời báo Văn học và Nghệ thuật arttimes.vn
Giới thiệu: Mất gần 8 năm (1938-1945) lăn lộn ở chiến trường Trung Quốc, còn bị tù đày và với các bí danh khác nhau, liệu Thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang có phải Chủ tịch Hồ Chí Minh?
VÀO ĐỌC