Nhóm Liên minh toàn dân tố cáo

Nhóm LM TDTC bao gồm 37 anh chị em tại Việt Nam, Lào, Thái, Đức, Mỹ và Canada với chủ trương minh bạch hóa các tội ác của ĐCS Việt Nam đặc biệt là các nhân vật chủ chốt nhằm thực hiện Bill S226 Canada và Magnistky law của Mỹ. Mục tiêu tối cao là trừng trị những kẻ tham nhũng, đàn áp nhân quyền, phá hoại môi trường và rửa tiền vv...trong bộ máy chính trị đảng ĐCS Việt Nam.

Đại diện nhóm: Đặng Chí Hùng

Nhóm Liên minh toàn dân tố cáo là tác giả của 3 tác phẩm:
báo cáo
Hồ sơ Magnitsky – Trương Tấn Sang (tiếng Việt)
Phát hành: 2020
Tác giả: Nhóm Liên minh toàn dân tố cáo
Người gửi: Đặng Chí Hùng
Số trang: 21
Giới thiệu: Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky cho phép tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn hoặc thu hồi visa của một số “đối tượng nước ngoài” (cả cá nhân và tổ chức) hoặc đóng băng tài sản đối với họ. Đối tượng có thể bị trừng phạt (a) nếu họ chịu trách nhiệm hoặc chỉ đạo cho một ai đó ra tay và chịu trách nhiệm về “hành động giết người, tra tấn hoặc các vi phạm rõ ràng khác về các Quyền con người được quốc tế công nhận” hoặc (b) nếu họ là quan chức chính phủ hoặc cộng sự cao cấp của các quan chức chính phủ dính líu đến “hành vi tham nhũng nghiêm trọng.”
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
báo cáo
Hồ sơ Magnitsky – Nguyễn Xuân Phúc (song ngữ Anh Việt)
Phát hành: 2019
Tác giả: Nhóm Liên minh toàn dân tố cáo
Người gửi: Đặng Chí Hùng
Số trang: 38
Giới thiệu: Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky cho phép tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn hoặc thu hồi visa của một số “đối tượng nước ngoài” (cả cá nhân và tổ chức) hoặc đóng băng tài sản đối với họ. Đối tượng có thể bị trừng phạt (a) nếu họ chịu trách nhiệm hoặc chỉ đạo cho một ai đó ra tay và chịu trách nhiệm về “hành động giết người, tra tấn hoặc các vi phạm rõ ràng khác về các Quyền con người được quốc tế công nhận” hoặc (b) nếu họ là quan chức chính phủ hoặc cộng sự cao cấp của các quan chức chính phủ dính líu đến “hành vi tham nhũng nghiêm trọng.”
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
báo cáo
Hồ sơ Magnitsky – Võ Kim Cự (song ngữ Anh Việt)
Phát hành: 2018
Tác giả: Nhóm Liên minh toàn dân tố cáo
Người gửi: Đặng Chí Hùng
Số trang: 63
Giới thiệu: Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky cho phép tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn hoặc thu hồi visa của một số “đối tượng nước ngoài” (cả cá nhân và tổ chức) hoặc đóng băng tài sản đối với họ. Đối tượng có thể bị trừng phạt (a) nếu họ chịu trách nhiệm hoặc chỉ đạo cho một ai đó ra tay và chịu trách nhiệm về “hành động giết người, tra tấn hoặc các vi phạm rõ ràng khác về các Quyền con người được quốc tế công nhận” hoặc (b) nếu họ là quan chức chính phủ hoặc cộng sự cao cấp của các quan chức chính phủ dính líu đến “hành vi tham nhũng nghiêm trọng.”
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Đóng góp khác
Tác phẩm đã dịch

Chưa có

Tác phẩm đã chia sẻ

Chưa có

Tất cả tác giả
Nhiều tác phẩm nhất