Ho Chi Minh – the missing years (chapter 6) – bản dịch
Phát hành: 2002
Tác giả: Sophie Quinn-Judge
Dịch giả: Sử Sinh, Tùng Nguyễn
Người gửi: Sử Sinh, Tùng Nguyễn
Số trang: 23
Giới thiệu: Đây là một công trình sử học công phu được nghiên cứu hết sức tỉ mỉ của sử gia Sophie Quinn Judge được xuất bản thành sách với đầu đề “Ho Chi Minh –The missing years” (HCM – Những năm tháng bí mật), nói về thời kỳ mấy chục năm lưu lạc nước ngoài của nhân vật lịch sử Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với những điều bí ẩn chưa được lý giải. Vai trò của NAQ/HCM trong phong trào Quốc tế cộng sản nói chung và trong ĐCS Đông Dương nói riêng, trước khi ông quay lại VN năm 1941, thực sự đến đâu? NAQ thời trai trẻ có phải là người cộng sản không, hay ông chỉ muốn dùng CNCS như một công cụ để đi đến cái đích giải phóng dân tộc? Chương 6 mà chúng tôi trích dịch sẽ hé lộ đôi chút về những gian truân của HCM tại Liên Xô mà các tài liệu chính thống ít nhắc tới...
ĐỌC VÀ TẢI VỀ