Xứ Đàng Trong, Lịch sử Kinh tế – Xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18
Phát hành: 2013
Tác giả: Li Tana
Dịch giả: Nguyễn Nghị
Người gửi: Đặng Chí Hùng
Số trang: 288
Giới thiệu: Tác giả đã xuất bản nhiều công trình khoa học về lịch sử Việt Nam. Riêng công trình nghiên cứu về Đàng Trong này đã được nhiều nhà Việt Nam học nổi tiếng như Alexander Woodside, David Chandler, Anthony Reid... đánh giá cao và coi như là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ