Những Ngày Xuân Khói Lửa Kỷ Mùi (1979): Cuộc xâm lăng Việt Nam của Ðặng Tiểu Bình
Phát hành: 2012
Tác giả: Chính Đạo
Người gửi: Hoan Lê
Số trang: 34
Giới thiệu: Hạ tuần tháng 1/1979 đánh dấu việc “trở lại với cộng đồng thế giới” của hơn 800 triệu dân Trung Hoa sau 30 năm tự cô lập hầu chấn chỉnh nội bộ, thiết lập một chế độ “Cộng Sản” theo kiểu mẫu Stalinist/Maoist. Vào thượng tuần tháng 2/1979, trên đường về nước và ghé qua Tokyo, Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “Cần dạy cho Việt Nam một bài học.” Câu nói được coi như phát pháo hiệu mở đầu cho cuộc xâm lược năm 1979 của Trung Quốc đối với Việt Nam...
ĐỌC VÀ TẢI VỀ