Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa qua các nguồn thư tịch
Tác giả: Ngô Văn Minh
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 3
Nguồn: Cadn.com.vn
Giới thiệu: Có nhiều, rất nhiều tài liệu của Việt Nam và phương Tây khẳng định một cách rõ ràng, chắc chắn Việt Nam đã phát hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thời Vương quốc Chămpa và tiếp tục hành xử chủ quyền trong thế kỷ XVII. Trung Quốc không tìm đâu ra được nguồn thư tịch khẳng định rõ ràng cho tuyên bố chủ quyền đối với "Biển Nam Trung Hoa"
VÀO ĐỌC