Cái chết trong tù Cộng sản của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát
Phát hành: 1979
Tác giả: Nguyễn Tú
Người gửi: Hoan Lê
Số trang: 39
Giới thiệu: Bác sĩ Phan Huy Quát sinh năm 1908 tại Nghệ Tĩnh, tham chính nhiều lần, từng làm Tổng Trưởng Giáo Dục, Tổng Trưởng Quốc Phòng, lần cuối cùng giữ chức vụ Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa, vào năm 1965. Ngày 16 Tháng Tám 1975 bác sĩ Quát bị chính quyền Cộng Sản bắt do nội phản trên đường vượt biên; và chưa đầy bốn năm sau ông từ trần trong nhà tù Chí Hòa. Bài dưới đây do ký giả kỳ cựu Nguyễn Tú, bạn ông, và cũng là bạn tù (người đã sống bên cạnh ông trong những ngày tháng và giờ phút cuối cùng tại khám Chí Hòa), kể lại "như một nén hương chiêu niệm chung."
VÀO ĐỌC