Cái chết của sử gia Phạm Văn Sơn
Phát hành: 1997
Tác giả: Hồ Văn Quang, Nguyễn Văn Dưỡng
Người gửi: Hoan Lê
Số trang: 51
Giới thiệu: Phạm Văn Sơn (1915 - 1978) là một sử gia Việt Nam và là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo. Ngày 6 tháng 12 năm 1978, ông qua đời vì bệnh tật tại trại cải tạo Tân Lập, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú.
VÀO ĐỌC