Phạm Văn Khánh

Phạm Văn Khánh

Chưa có thông tin về tác giả...

Phạm Văn Khánh là tác giả của 3 tác phẩm:
bài viết khoa học
Đôi nét về dân luật và ý nghĩa của dân luật trong tâm thức của người Kơho
Phát hành: 09/2021
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Người gửi: Dom Phạm
Số trang: 21
Giới thiệu: Bài viết ngắn dưới đây không nhằm mục đích gì khác hơn là trình bày những nét đặc trưng của bộ dân luật Kơho thông qua những điểm chính yếu như: Đôi nét về bộ dân luật Kơho (Phần II). Điều này được thể hiện qua: Tên gọi và nguồn gốc; đặc điểm của bộ dân luật. Tất cả những điều này đều nhằm đến mục đích là làm nổi bật lên ý nghĩa của bộ dân luật đối với mỗi người Kơho (Phần III). Nhưng trước hết hẳn cũng nên biết đôi chút về dân tộc Kơho (Phần I) để làm nền tảng đi vào hai phần trên.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
bài viết khoa học
Đôi nét về hình ảnh con trâu trong văn hóa Kơ-ho
Phát hành: 2021
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Người gửi: Dom Phạm
Số trang: 11
Giới thiệu: Dân tộc Kơho có thể tự hào về những nét đẹp của hình ảnh con trâu nơi mình. Một con trâu như bao con trâu nơi các dân tộc khác nhưng luôn gợi nhắc họ sống tâm tình chiều dọc: tạ ơn Thần linh và chiều ngang: tinh thần cộng đồng, sẻ chia, sống chung với người khác. Những nét đẹp này chính là một điểm gặp gỡ chung giữa người Kơho và và các dân tộc khác trên dải đất hình chữ S.
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
bài viết khoa học
Đôi nét về gia đình Kơho
Phát hành: 2021
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Người gửi: Dom Phạm
Số trang: 13
Giới thiệu: Bài viết ngắn dưới đây không nhằm mục đích gì khác hơn là trình bày những nét đặc trưng của gia đình Kơho thông qua những điểm chính yếu như: Đôi nét về gia đình người Kơho (Phần II). Điều này được thể hiện qua: Tên gọi “gia đình” ; đặc trưng ngôi nhà; chế độ mẫu hệ. Tất cả những điều này đều nhằm đến mục đích là làm nổi bật lên ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người Kơho (Phần III).
ĐỌC VÀ TẢI VỀ
Đóng góp khác
Tác phẩm đã dịch

Chưa có

Tác phẩm đã chia sẻ

Chưa có

Tất cả tác giả
Nhiều tác phẩm nhất